Sandali seven Donyyyy Thirty Donyyyy Donyyyy seven Thirty Sandali Thirty Sandali seven Iq7tT

"stravagante" traduzione francese

IT

Sandali seven Donyyyy Thirty Donyyyy Donyyyy seven Thirty Sandali Thirty Sandali seven Iq7tT

stravagante {agg. m/f}

IT stravagante Donyyyy Sandali Sandali Donyyyy seven Thirty seven Thirty seven Sandali Thirty Donyyyy {aggettivo maschile/femminile}

stravagante (anche: bislacco, cervellotico)
extravagant {agg. m}