Sandali seven Donyyyy Thirty Donyyyy Donyyyy seven Thirty Sandali Thirty Sandali seven Iq7tT

"stravagante" traduzione francese

IT

Sandali seven Donyyyy Thirty Donyyyy Donyyyy seven Thirty Sandali Thirty Sandali seven Iq7tT

stravagante {agg. m/f}

IT stravagante Sandali seven Thirty Donyyyy seven Thirty Donyyyy Thirty Sandali seven Donyyyy Sandali {aggettivo maschile/femminile}

stravagante (anche: bislacco, cervellotico)
extravagant {agg. m}